+48 691 911 490
„Mój Prąd”, czyli jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki „Mój Prąd”, czyli jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki

„Mój Prąd”, czyli jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki

Rządowy program „Mój Prąd” skierowany jest w stronę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i oznacza bezzwrotne dofinansowania do fotowoltaiki. Celem programu jest zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych w Polsce, a co za tym idzie rozwój produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. O dofinansowanie ubiegać się można między 13 stycznia a 18 grudnia 2020 roku lub do rozdysponowania całej dostępnej kwoty – 1 mld złotych.

Przyznane środki umożliwią sfinansowanie nawet do 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowania udzielane jest na jeden projekt, nie przekracza 5 yts. złotych i dotyczy wyłącznie przydomowych mikroinstalacji o mocy między 2 a 10 kWp. Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, a dofinansowanie obejmuje wyłącznie przedsięwzięcia niezakończone przed 23 lipca 2019 roku. Projekt instalacji PV musi zostać w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dotację. Wsparcie finansowe może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).

Jakie podstawowe dokumenty należy dołączyć do wniosku?
– faktury za dostawę i instalację PV
– dowód zapłaty faktur
– dokument poświadczający wymianę przez operatora systemu dystrybucyjnego licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
– klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Co więcej od 1 stycznia 2019 roku można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, będącej częścią rządowego planu, który wspiera walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Ulga pozwala odliczyć od dochodu wydatki związane z zakupem i montażem instalacji PV w gospodarstwie domowym, niezależnie od tego w jakiej podatkowej się rozliczamy. Łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych, a koszt poniesiony na daną część instalacji, który został sfinansowanie w formie dotacji do fotowoltaiki nie podlega odliczeniu.

Więcej informacji na temat szczegółów programu „Mój Prąd” znajdziecie na stronie www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Jeżeli szukałeś nas po frazach, tj.: fotowoltaika pomorze, instalacje fotowoltaiczne pomorskie, instalacje fotowoltaiczne gdańsk. Dobrze trafiłeś!

Zapraszamy do kontaktu!