+48 691 911 490
Fotowoltaika – odnawialne źródło energii Fotowoltaika – odnawialne źródło energii

Fotowoltaika dla domów jednorodzinnych, obiektów małych, średnich i dużych.

Wprowadziliśmy do naszych usług instalację i montaż systemów fotowoltaicznych. Pomagamy pozyskać ekologiczne i tanie źródło energii. Najbardziej optymalny miesiąc pozyskania energii to MAJ !!!

SKORZYSTAJ z DOFINANSOWANIA Program MÓJ PRĄD

Instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Popularność systemów fotowoltaicznych dynamicznie rośnie. W obecnych czasach, kiedy powoli odchodzi się od źródeł kopalnianych, a ceny prądu rosną coraz szybciej, słońce to jedno z najlepszych i najpewniejszych źródeł energii odnawialnej. Według naukowców, w ciągu godziny ziemia otrzymuje od słońca tyle energii ile ludzkość zużywa w ciągu roku.
Ogniwa fotoelektryczne pozwalają na bezpośrednią przemianę energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Prąd stały wytworzony przez moduły fotowoltaiczne jest następnie zamieniany przez przetwornice napięcia (tzw. falowniki) na prąd zmienny 230V lub 400V. Falownik dodatkowo kontroluje pracę systemu oraz parametry sieci zewnętrznej. Cały czas dostosowuje parametry wytwarzanego prądu do parametrów sieci. Nowoczesne moduły fotowoltaiczne posiadają coraz większą sprawność, co oznacza, że mogą przetworzyć coraz większą część docierającego do nich promieniowania słonecznego.

Farmy fotowoltaiczne

Osobnym tematem są farmy fotowoltaiczne, czyli duże naziemne instalacje fotowoltaiczne o mocy od kilkudziesięciu kWp do kilku MWp. Inwestycje tego typu są realizowane najczęściej z myślą o sprzedaży wytworzonej energii. Podstawą inwestycji jest znalezienie terenu o odpowiedniej powierzchni, nachyleniu i nasłonecznieniu. Należy uzyskać warunki zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Konieczne jest sprawdzenie czy w pobliżu nie są planowane inne inwestycje, które mogą wpłynąć na zacienienie elektrowni. W zakładzie energetycznym trzeba złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Pozwoli to ustalić czy elektrownia planowanej przez inwestora wielkości może być w tym miejscu przyłączona do sieci. Koszt przyłączenia instalacji do 40 kWp ponosi zakład energetyczny. Przy inwestycjach od 40 kWp do 5 MWp inwestor pokrywa połowę kosztu, a powyżej 5 MWp całość. Kolejnym krokiem jest uzyskanie promesy wydania koncesji na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Po uzyskaniu promesy oraz braku sprzeciwu ze strony lokalnych władz i mieszkańców, można przystąpić do budowy. Sama budowa, w porównaniu do elektrowni wykorzystujących inne źródła energii, trwa bardzo krótko.

Zalety instalacji fotowoltaicznej:

1. Oszczędność energii

Mimo konieczności inwestycji, która może się wydawać duża, prawidłowo zaprojektowana instalacja daje gwarancję zysku. Wytwarzanie własnej energii nie tylko zmniejsza rachunki za energię, ale także powoduje, że nie jest się narażonym na stałe podwyżki cen energii. Moduły fotowoltaiczne mają gwarantowaną przez producentów żywotność na 25 lat. Gwarantowane jest także, że w ciągu tego okresu ich sprawność nie spadnie poniżej 80% początkowej.
W ramach wspierania rozproszonych odnawialnych źródeł energii (program Prosument), rząd oferuje dofinansowanie instalacji do 40 kWp na budynkach mieszkalnych, podłączonych do sieci dystrybucyjnej (do 5000 zł). Dodatkowo właściciele domów mogą odliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego. Wiele gmin oferuje we własnym zakresie dodatkowe dofinansowanie.

2. Możliwość instalacji w każdym niezacienionym miejscu

Słońce jest niewyczerpalnym źródłem energii.
Instalacja musi być skierowana na południe, południowy wschód lub południowy zachód. W niektórych przypadkach korzystne jest wykonanie instalacji wschód – zachód. Dzieje się tak, gdy ważniejsza jest stabilność ilości produkowanej energii w ciągu całego dnia.
Instalacja produkuje energię nawet w pochmurne dni, choć z mniejszą sprawnością.
W Polsce warunki klimatyczne są zbliżone do tych w Niemczech, a Niemcy są europejskim liderem w ilości zamontowanych instalacji. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego w Polsce to ok. 1000 kWh z każdego m2 w ciągu roku.

3. Ochrona środowiska

Instalacja fotowoltaiczna jest bezemisyjna (nie wytwarza szkodliwych pyłów lub gazów). Nie szkodzi florze i faunie. Jest bardzo cicha w porównaniu z innymi źródłami energii (jedynym urządzeniem wydającym dźwięki jest falownik). Nie zużywa wody. Moduły podlegają recyklingowi.

Zapraszamy do współpracy. Wykonamy bezpłatną ofertę. Zapytania prosimy kierować na projekt24@projekt24.com.pl lub 691 911 490